CEAC

În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani, denumită în continuare CEAC.

Misiunea CEAC constă în crearea cadrului conceptual, normativ şi funcţional adecvat asigurării şi îmbunătăţirii calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga”.

Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga”este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei de învăţământ a sistemului de management al calităţii, în aria de competenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de organizare.

Rapoarte anuale de evaluare internă

RAEI_2016_2017 poate fi consultat aici

Rapoarte

Planuri operaționale

 

Chestionare de satisfacție

Chestionar de satisfacție – elevi (gimnaziu)

Chestionar de satisfacție – elevi (liceu)

Chestionar de satisfacție – elevi (școala profesională)

Chestionar de satisfacție – părinți (învățământ primar)

Chestionar de satisfacție – părinți (învățământ gimnazial)

Chestionar de satisfacție – părinți (învățământ liceal)

Chestionar de satisfacție – părinți (învățământ profesional)

Chestionar interese cadre didactice – 2018/2019

Chestionar de impact Școala Altfel 2018_2019