Acreditare Erasmus+ VET

Certificat Acreditare Erasmus+VET

Mobilități

Proiect de mobilitate Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-VET-000136373

Flux 1 – Lisabona, Portugalia 14.02.2024 – 3.03.2024

Durata: 3 săptămâni 

Beneficiari flux 1: 17 elevi + 2 profesori însoțitori 

Profesor coordonator : Neculăeș Antonela Ema

Responsabil grup țintă: Negoescu Narcisa

Mobilitate elevi

Elevii care doresc să participe la concursul de selecție pentru participarea la prima mobilitate a proiectului Erasmus+2023-1-RO01-KA121-VET-000136373, vor depune dosarul de candidatură în perioada 04.10.2023 – 13.10.2023 la responsabilul de grup țintă.

Calendarul de selecție:

 1. Depunerea dosarelor: 04.10.2023 – 13.10.2023
 2. Desfășurarea probelor de concurs: 16.10.2023 – 20.10.2023

Probele de concurs vor consta în:

 • Evaluarea dosarului
 • Probă scrisă și orală la limba engleză
 • Probă scrisă cunoștințe de specialitate
 • Interviu de prezentare a portofoliului candidatului
 1. Anunțarea rezultatelor selecției: 23.10.2023

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere (formular tip);
 2. CV în format Europass/european completat în limba română și semnat de către  candidat, având anexate copii după documentele justificative (formular tip);
 3. adeverință de  elev din care să rezulte anul de studiu (cl. a X-a  sau a XI-a  liceu/ profesională), domeniul de pregătire (Turism și alimentație), calificarea profesională, media generală de absolvire a anului școlar anterior, media la purtare și media la disciplina Limba engleză în anul școlar precedent;
 4. copie după cartea de identitate;
 5. recomandare semnată de profesorul – diriginte cu referire la implicarea în activitățile școlii și contribuția la realizarea obiectivelor clasei de elevi (formular tip);
 6. scrisoare de intenție semnată de candidat;
 7. adeverință medicală de la medicul școlii/medicul de familie care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru deplasare în străinătate.

NOTĂ: Elevii minori vor depune o declarație a ambilor părinți că în situația în care  vor fi selectați, se obligă să facă declarația notarială necesară ieșirii din țară până la  22 decembrie 2023.

Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile disponibile determină excluderea candidatului din concurs.

Mobilitate cadre didactice

Cadrele diactice care doresc să participe la concursul de selecție pentru participarea la prima mobilitate a proiectului Erasmus+2023-1-RO01-KA121-VET-000136373, vor depune dosarul de candidatură în perioada 06.10.2023 – 13.10.2023 la responsabilul de grup țintă.

Calendarul de selecție:

 1. Depunerea dosarelor: 06.10.2023 – 13.10.2023
 2. Desfășurarea probelor de concurs: 15.10.2023 – 19.10.2023

Probele de concurs vor consta în:

 • Evaluarea dosarului
 • Probă practică de verificare a competențelor digitale
 • Probă scrisă la limba engleză
 • Interviu de prezentare a portofoliului candidatului
 1. Anunțarea rezultatelor selecției: 20.10.2023

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere (formular tipizat);
 2. CV format Europass (inclusiv copii după diplome, premii, certificate obținute in ultimii 2 ani în activitățile formale și nonformale, voluntariat, domeniul IT/specialitate, dezvoltare personală);
 3. scrisoare de intenție;
 4. copie dupa actul de identitate;
 5. adeverință medicală de la medicul de familie care să ateste că persoana nu suferă de boli cronice şi că este aptă din punct de vedere medical pentru o deplasare în străinătate;
 6. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarele incomplete din punct de vedere al documentelor sau neconforme cu locurile disponibile determină excluderea candidatului din concurs

Documente tipizate