Oferta educațională

Cultura organizaţională a şcolii noastre se caracterizează printr-un ethos profesional înalt, valorile dominante fiind: egalitate, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, profesionalism.

Oferta educațională, curriculară și extracurriculară, este parte integrantă esențială a Planului de acțiune al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” care are în vedere atât respectarea planurilor cadru pentru fiecare nivel de învățământ, a conținuturilor curriculare ce corespund trunchiului comun, cât și crearea unei oferte de cursuri la decizia școlii (CDȘ, CDL) orientată spre interesele și nevoile de dezvoltare personală a fiecărui copil care dorește să devină ”cineva”.

Oferta educaţională specifică şcolii noastre permite şi şcolarizarea copiilor cu nevoi speciale, ale celor proveniţi din centrele de plasament, pentru care domeniul serviciilor reprezintă o oportunitate de dezvoltare a carierei.