Evaluarea națională cl. II-IV-VI

AN ȘCOLAR 2022/2023

Calendarul de administrare a evaluărărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023 este aprobat prin OM 5359/2022.

Metodologia de organizare și desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a poate fi consultată aici.

 1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
  Scris – Limba română – 9 mai 2023
  Scris – Limba maternă – 9 mai 2023
  Citit – Limba română – 10 mai 2023
  Citit – Limba maternă – 10 mai 2023
  Matematică – 11 mai 2023
  Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale – 12 mai 2023
 2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
  Limba română – 16 mai 2023
  Matematică – 17 mai 2023
  Limba maternă – 18 mai 2023
 3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
  Limbă şi comunicare – 24 mai 2023
  Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 25 mai 2023