Evaluarea națională cl. II-IV-VI

Documente utile

Actualizare 20 aprilie 2020

Evaluarea națională a competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a a fost suspendată pentru anul școlar 2019-2020. 

Ordin privind aprobarea calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și  a VI-a în anul școlar 2019/2020.

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II)

  • 11 mai 2020: Limba română & limba maternă (scris)
  • 12 mai 2020: Limba română & limba maternă (citit)
  • 13 mai 2020: Matematică 
  • 14 mai 2020: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

Modele de teste și alte informații utile – pentru clasa a II-a

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV)

  • 19 mai 2020: Limba română 
  • 20 mai 2020: Matematică 
  • 21 mai 2020: Limba maternă 

Modele de teste și alte informații utile – pentru clasa a IV-a

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI)

  • 27 mai 2020: Limba și comunicare 
  • 28 mai 2020: Matematică și științe ale naturii

Modele de teste și alte informații utile – pentru clasa a VI-a

Infomații suplimentare pot fi obținute de la cadrele didactice care predau la clasele ce susțin evaluările naționale.