Profilul actual

Trăieşte cu noi viaţa pe care ţi-ai imaginat-o!

Imaginea ideală a ceea ce vor să realizeze în viitor grupurile de interes de la Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Paşcani, judeţul Iaşi, având în vedere şi obiectivele strategice pe termen lung şi mediu, s-a concretizat în:

Viziunea

La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi care realizează deschiderea spre cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale!

Misiunea

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” este o instituţie de învăţământ ce dă sens dimensiunii europene, răspunzând necesităţii de dezvoltare personală, cetăţenie activă, încadrare într-o societate bazată pe cunoaştere şi coeziune socială a individului, având ca model moral și spiritual pe marele nostru dascăl național Nicolae Iorga, oferind oportunităţi egale de educaţie şi instruire accesibile în domeniul serviciilor – turism şi alimentaţie, respectiv comerţ.

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau realizarea propriei afaceri.

Prin activităţile derulate atât în cadrul orelor, cât şi în activităţile extracurriculare, răspundem cerinţelor elevilor şcolii noastre, cărora le asigurăm o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea critică, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de comunicare şi adaptare la condiţiile sociale actuale.

Indiferent de domeniul de pregătire, şcoala pune accentul pe:

  • pregătirea elevilor pentru a dobândi capacitatea de a se adapta provocărilor dezvoltării dinamice a economiei, prin învăţare pe tot parcursul vieţii;
  • dobândirea de către elevi a competenţelor specifice domeniului de pregătire profesională;
  • formarea la aceştia a personalităţii autonome, creative, în consens cu exigenţele comunităţii;
  • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii;
  • dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;
  • educaţia pentru o dezvoltare durabilă.

Odată definită misiunea, în continuare, este foarte important să se realizeze asimilarea ei de către cadre didactice, elevi, părinţi şi alţi parteneri sociali în scopul coagulării unei identităţi specifice şcolii noastre.