Admitere rromi

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Comisia de admitere judeţeană stabileşte, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunţă, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, până la data de 8 mai 2023, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca, peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi se face între 10 – 11 iulie 2023.

Candidaţii din etnia romilor care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie să includă în dosarul de înscriere și o recomandare scrisă care atestă apartenenţa lor la etnia romilor.
Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă se pot elibera doar de către organizațiile care au încheiat un protocol de colaborare cu I.S.J. sau care au prevăzută în statut posibilitatea de a elibera recomandări privind apartenența la etnia rromă.
Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă se depun, de către candidaţi/părinții candidațiilor care optează pentru admiterea pe locurile speciale
pentru rromi, la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, până la 9 iunie
2023.

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi are loc în data de 13 iulie 2023.
Repartizarea se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.