Mobilitatea personalului didactic

Condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2024/2025 în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit

În ședința Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, din data de 09.02.2024, conform art. 32 alin. (4) și (5) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024 – 2025, aprobată prin O.M.E. nr. 6877/2023 au fost aprobate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru anul școlar 2024-2025 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit, însoțite de grila de evaluare.

Lista posturilor/catedrelor vacante la data de 16 februarie 2024 pentru județul Iași poate fi consultată aici.

Lista posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2024 – 2025 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani (la data de 16 februarie 2024) poate fi vizualizată mai jos.

În vederea depunerii dosarelor pentru transfer/ pretransfer consimțit, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

1. Minim 30 de puncte obținute în urma evaluării dosarului depus la Inspectoratul Școlar Județean Iași;

2. Minim nota 8.00 obținută la inspecția la clasă.

Candidații vor susține și proba de interviu, parte componentă, conform grilei de evaluare.