Admitere

Admitere liceul 2019/2020

Pentru anul școlar 2019/2020, în oferta de școlarizare a Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” sunt cuprinse două clase (56 de locuri) pentru profilul Servicii, domeniul Turism și alimentație, calificarea Organizator banqueting – cod 195.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației.

O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019/2020 (Nr. 4829/2018) – cuprinde și calendarul admiterii în învățământul liceal de stat.
 
Informații privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu regim de predare bilingv – descarcă document.
 

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2019/2020

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a –a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2xABS +0,8xEN
unde:
MA= media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a
 

Admitere școala profesională

Pentru anul școlar 2019/2020, în planul de școlarizare al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” este cuprinsă o clasă de învățământ profesional, domeniul Turism și alimentație, calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație.

Înscrierea la învățământul profesional se face prin depunerea fișei de admitere la secretariatul liceului.

În situația în care numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri (28), se va organiza o probă suplimentară de admitere la Limba și literatura română.

În cazul susținerii probei suplimentare, admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere calculată astfel:

MADIP = 0,7*MA + 0,3*PSA

MADIP = media de admitere

MA = 0,2*media de absolvire + 0,8*media la evaluarea națională

PSA = media la proba suplimentară de admitere

Pentru candidații care nu au susținut Evaluarea Națională, se consideră că media obținută la acest examen este 1.