Admitere

În cuprinsul secțiunii Admitere vă oferim sprijin pentru o alegere informată a parcursului școlar viitor.

Pentru admiterea în învățământul profesional consultați pagina 2 a secțiunii.

Pentru o mai bună informare asupra oportunităților de formare în liceul nostru, vă invităm să consultați broșura Oferta educațională – iunie 2020.

Actualizare 14 iulie 2020

Actualizare 10 iulie 2020

Lista candidaților admiși la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani

Lista candidaților admiși proveniți de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani

Actualizare 27 mai 2020

A fost publicată Broșura de admitere în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021. Broșura poate fi descărcată de aici.

Admitere liceul 2020/2021


Pentru anul școlar 2020/2021, în oferta de școlarizare a Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” sunt cuprinse două clase (56 de locuri) pentru profilul Servicii, domeniul Turism și alimentație, calificarea Organizator banqueting cod 190 (pagina 106 din broșură).

Oferta cuprinde 4 locuri pentru admiterea specială a elevilor de etnie rromă.


Descrierea calificării: Organizatorul banqueting va desfășura pe piața muncii activități privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităților de servire în bar și în restaurant și realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate. Alături de activitățile specifice, Organizatorul banqueting valorifică competențele cheie de comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contat cât și în cadrul echipei de lucru, competențele de utilizare a softurilor specifice și, nu în ultimul rând, va aplica continuu tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucru în echipă și de dezvoltare durabilă.


Ce competențe vei dobândi?

La sfârșitul clasei a XII-a, absolvenții susțin un examen de certificare a competențelor profesionale de nivel 4 (proiect). Pe parcursul celor patru ani de liceu vei învăța:

 • să planifici, să organizezi și să participi la activitățile de servire din restaurant;
 • să coordonezi activitatea firmelor de catering;
 • să organizezi servicii de protocol pentru evenimente oficiale sau private;
 • să alcătuiești meniuri pentru diferite tipuri de mese sau pentru diferite categorii de clienți;
 • să realizezi decontarea serviciilor prestate;
 • să servești băuturi alcoolice și nealcoolice în bar.

Care sunt beneficiile tale?

La absolvirea cursurilor liceale susții un examen de certificare a competențelor profesionale (nivel 4) în urma căruia obții un certificat de calificare profesională cu recunoaștere națională și internațională.

 • Efectuezi stagii de pregătire practică în restaurante sau la firme organizatoare de evenimente.
 • Înțelegi viața unui restaurant prin participarea la proiectul ”Firma de exercițiu” – copie fidelă a activității reale a unei firme.
 • Finalizezi un program de studiu într-un domeniu aflat în plină dezvoltare, care oferă oportunitatea dezvoltării propriei afaceri.

Ce job poți avea?

 • Tehnician în cadrul unei firme de organizări evenimente
 • Tehnician în cadrul departamentului de organizări evenimente al unui restaurant

Cum particip la admitere?

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

La prima etapă de admitere computerizată în liceul pot participa elevii care au susținut Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, promoția 2020.

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Perioada 2 – 6 iulie 2020. Admiterea se realizează prin completarea fișei tipizate de admitere în care se vor înscrie codurile specializărilor pentru care candidatul optează, în ordinea preferințelor. Modelul fișei de admitere se regăsește în broșura de admitere.

Programarea ședințelor de completare a fișei cu opțiuni și de verificare a corectitudinii datelor introduse în aplicația de admitere va fi afișată odată cu afișarea rezultatelor examenului de evaluare națională la clasa a VIII-a.

Repartizarea candidaților se face pe locurile disponibile, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

10 iulie 2020 – afișarea rezultatelor admiterii computerizate.

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2020/2021

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a –a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2xABS +0,8xEN

unde: MA= media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a  


Pages: 1 2 3