ROSE

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Titlul Proiectului –

Promovare Bacalaureat – Absenteism CombătutPROBAC

Diagnoza

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” reprezintă un furnizor de educaţie valoros pentru municipiul Pașcani. Este o instituţie de învăţământ care răspunde necesităţii de dezvoltare personală şi profesională, oferind oportunităţi egale de educaţie şi instruire accesibile în domeniul serviciilor – turism şi alimentaţie, respectiv comerţ. Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau realizarea propriei afaceri.

Cauzele principale, identificate în urma analizelor derulate sunt:

 • Dificultățile materiale
 • Modelul educațional oferit de părinți
 • Interesul scăzut față de studiu

Măsuri ce se impun:

 • consilierea elevilor și menținerea unui parteneriat școală-familie adecvat nevoilor acestora;
 • organizarea unor activități extracurriculare de tipul excursiilor tematice / vizitelor de lucru care să crească încrederea în unitatea noastră școlară și apartenența la aceasta, și implicit, frecvența elevilor
 • stimularea elevilor de clasa a XII-a de a se înscrie, de a elabora și de a susține – în vederea promovării – proiectul din cadrul examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 4;
 • creșterea nivelului de pregătire al elevilor în vederea obținerii unor rezultate mai bune la examenul de bacalaureat, prin participarea la activități remediale suplimentare realizate la școală, de către cadrele didactice;
 • oferirea unui supliment alimentar în cadrul activităților remediale.

Beneficiile soluțiilor propuse:

 • creşterea procentului de participare la examenul de bacalaureat;
 • creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat;
 • reducerea abandonului şcolar;
 • pregătirea elevilor în vederea dobândirii capacității de a se adapta provocărilor dezvoltării dinamice a economiei, prin învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • dobândirea de către elevi a competenţelor specifice domeniului de pregătire profesională;
 • formarea personalităţii autonome, creative, în consens cu exigenţele comunităţii
 • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii.