Scurt istoric

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani își are rădăcinile în școala înființată în 1980, prin Decizia nr. 193 a Consiliului Popular al Orașului Pașcani, cu numele de Școala Generală de 10 ani nr. 5. Necesitatea înființării acestei școli a apărut ca urmare a creșterii demografice, datorate construirii unor obiective economice în localitate.

decizie înființare

Decizia nr. 193 a Consiliului Popular al Orașului Pașcani,
de înființare a
Școlii Generale de 10 ani nr. 5.

La începutul lunii octombrie 1980, în noua școală au început cursurile peste 600 de elevi în 24 de săli de clasă, 2 laboratoare, un atelier școală.

Din octombrie 1980 și până în anul școlar 1990/1991, Școala Generală de 10 ani nr. 5 a fost frecventată de elevi ai cursului primar, gimnazial și liceal (clasele IX – X). Acestora, li se alătură, din septembrie 1992 și până în 1995, elevi ai cursurilor complementare de ucenici în domeniile textile / confecții și construcții. În perioada anilor 1996 – 2003, şcoala revine la statutul de școală gimnazială. Odată cu introducerea în sistemul de învățământ a școlilor de arte și meserii (2003), oferta școlii se reorientează spre noi meserii, în contextul evoluției pieței de muncă. Începând cu anul școlar 2003 – 2004, școlarizăm elevi pe filiera tehnologică, profilul servicii, cu două calificări de bază: turism și alimentație, respectiv comerț. În anul școlar 2009 – 2010, școala noastră obține autorizația de funcționare pentru şcolarizarea pe filiera tehnologică, domeniul servicii, pentru calificările Organizator banqueting și Tehnician în activități de comerț. Pentru cele două calificări s-a obținut acreditarea începând cu anul școlar 2014/2015.