Scurt istoric

O noutate adusă de oferta educațională a Liceului Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani este legată de introducerea, începând cu anul școlar 2007 – 2008, a alternativei educaționale Step by Step (nivel primar).

Pe parcursul celor peste 30 de ani existență, numele școlii a cunoscut câteva variații. În 1993, la propunerea fostului director al școlii din perioada anilor 1980 – 1990, domnul profesor Pasat D., Consiliul Profesoral ia decizia ca denumirea unității școlare să devină Școala nr. 5 „Nicolae Iorga” Pașcani. Hotărârea, validată de Consiliul de Administrație din acea perioadă, a fost determinată de apropierea geografică de locul de baștină al marelui istoric şi literat Nicolae Iorga, izvorul atâtor talente,  Botoșani. Din acest motiv considerăm meritorie cinstirea numelui său prin denumirea unui lăcaş de cultură şi educaţie – unitatea noastră şcolară.

Începând cu anul 1993, de când şcoala noastră a primit acest nume care ne onorează, dar ne şi obligă în acelaşi timp, s-au derulat numeroase activităţi cu scop comemorativ al marelui istoric (ce a contribuit la dezvoltarea istoriografiei româneşti şi la deschiderea unor noi drumuri în cercetarea istorică), prilej de aducere aminte, dar şi de bucurie şi de sărbătoare pentru noi, dascălii acestei şcoli, precum şi pentru elevii noştri.

În 1995 din denumirea școlii dispare numărul; până în 2006, școala a purtat denumirea de Școala „Nicolae Iorga” Pașcani. Începând cu anul școlar 2007 – 2008 și până în august 2010, școala se transformă în Școala de Arte și Meserii „Nicolae Iorga” Pașcani, pentru ca, din septembrie 2010 și până în august 2012 să se numească Liceul Economic „Nicolae Iorga” Pașcani. O nouă schimbare intervine începând cu septembrie 2013, când titulaturii liceului i se adaugă sintagma „tehnologic”.

Pages: 1 2 3 4