Scurt istoric

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, chiar dacă este la început de drum, reprezintă un furnizor de educaţie valoros pentru municipiul Pașcani. Noul context în care globalizarea ridică noi probleme statelor Uniunii Europene reprezintă o bună oportunitate pentru cadrele didactice ale liceului nostru, de a contribui specific la atingerea ţintei potrivit căreia fiecare individ să dobândească un set de competenţe cheie, care să-l ajute să se adapteze în societatea actuală. Cadrele didactice ale liceului prezintă aptitudinile, voinţa şi calităţile necesare implicării în cadrul de acţiune comunitar, creat de programele comunitare în domeniul educaţiei şi instruirii, astfel încât să participe concret la procesul de integrare europeană a societăţii româneşti și totodată pot oferi servicii de instruire şi educaţie de înaltă calitate, şanse egale pentru toţi elevii, un mediu de avansată ţinută spirituală şi morală. Criza globală actuală arată necesitatea unei transformări interioare a omenirii, nevoia de a promova valori etice şi profunde, sensibilitate faţă de nevoile altora, acceptarea voluntară a simplităţii şi a conştiinţei acute a imperativelor economice. Elevii liceului nostru vor avea mai mult de făcut decât să asigure funcţionarea sistemului economic la nivel, fie el local, regional, naţional sau internaţional – ei vor fi actori ai unei noi paradigme.

Pages: 1 2 3 4