Erasmus+ K1

Start spre succes prin proiecte Erasmus+ 2019 – 2020

Vizitați pagina proiectului https://erasmusiorgap.weebly.com.

Implementarea proiectului ”Start spre succes prin proiecte Erasmus+” este o oportunitate de formare profesională continuă oferită cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Economic ,,Nicolae Iorga”.

Cadrele didactice participante la mobilitățile de formare, și nu numai, vor avea posibilitatea de a cunoaște și utiliza standardele europene în procesul educativ, prin adoptarea unor strategii și instrumente moderne în activitatea didactică și managerială, cu impact pozitiv asupra prevenirii și reducerii abandonului și eșecului școlar.

Ne dorim, ca prin experiența europeană și formarea profesorilor din liceul nostru, să asigurăm accesul tuturor elevilor la servicii de calitate și  includerea organizației în circuitul european al educației.

Scopul proiectului

Formarea personală și profesională a 16 cadre didactice în vederea accentuării dimensiunii europene, utilizarea standardelor europene în procesul educativ, reducerea și prevenirea abandonului școlar prin adoptarea unui set de strategii și instrumente moderne în activitatea didactică și managerială.

Obiectivele proiectului

O1: Dezvoltarea abilităților de viață prin tehnici de gestionare a propriilor abilități de management al stresului.

O2: Dezvoltarea tehnicilor și abilităților de comunicare și de intervenție în cadrul managementului de grup în clasa de elevi.

O3: Dobândirea de cunoștinte și abilități de aplicare a unor metode care sa eficientizeze managementul educațional din perspectiva europeană.

O4: Dezvoltarea abilităților în domeniu predării – învățării și evaluării din perspectiva competențelor cheie, prin utilizarea tehnologiei și metodelor moderne în sala de clasă.

Echipa de proiect

Calendarul de selecție a cadrelor didactice ce vor participa la mobilitățile de proiect

Acțiune Data limită
lansarea apelului de participare 26 iunie 2019
aplicarea chestionarului preliminar de
interese
5 iulie 2019
depunerea cererilor la secretariatul unității 15 iulie 2019
depunerea dosarelor de candidatură 28 august 2019
afișarea rezultatelor parțiale 30 august 2019
interviu 4 septembrie 2019
afișarea rezultatelor înainte de contestații 5 septembrie 2019
depunerea și soluționarea contestațiilor 5 – 6 septembrie 2019
afișarea rezultatelor finale 9 septembrie 2019