Proiecte

Școala pentru valori autentice

Școala pentru valori autentice este un proiect educațional coordonat de I.Ș.J. Iași, inițiat cu scopul de a sensibiliza elevii, profesorii și părinții față de valorile autentice și comportamentele asociate acestora.

Obiectivele proiectului vizează cultivarea valorilor umane clasice la elevii din toate unităţile de învăţământ preuniversitar și nivelurile de școlarizare, dezvoltarea climatului organizaţional şi promovarea unui mediu armonios, sigur și sănătos, precum și sensibilizarea cu privire la nevoile comunităţii şi implicare activă în viaţa cetăţii.

Fiecărei luni ce aparține anului școlar, i se atribuie o valoare, generatoare de comportamente și atitudini: Punctualitate – octombrie, Responsabilitate – noiembrie, Generozitate – decembrie, Empatie – ianuarie, Toleranță – februarie, Receptivitate față de frumos – martie, Încredere – aprilie, Respect – mai, Onestitate – iunie.

În cadrul proiectului, în liceul nostru s-au organizat activități școlare în cadrul orelor de dirigenție sau în cadrul oricăror alte ore de curs și activități extrașcolare în alte contexte, care poartă denumirea simbolică a valorii. Fiecare activitate a urmărit să le formeze elevilor deprinderi, atitudini și comportamente adecvate valorii promovate în luna respectivă.