Burse școlare

Din meniul Informații elevi/Burse școlare selectați tipul de bursă pentru care doriți să obțineți informații detaliate.

Pentru anul școlar 2022 – 2023, cererile, însoțite de actele necesare, se depun până pe data de 26 septembrie 2022.

Dosarele sunt predate pentru verificarea documentelor dirigintelui/învățătorului clasei.

Înregistrarea cererilor la secretariatul liceului se face de către diriginte/învățător.