Înscriere 2022/2023

Învățământ primar

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022/2023 se face în conformitate cu prevederile metodologiei aprobată de Ministerul Educației prin OME nr. 3445 din 17 martie 2022.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011.

Metodologia și calendarul de înscriere în clasa pregătitoare pot fi consultate mai jos:

Arondarea străzilor la circumscripția școlară poate fi consultată mai jos:

Pentru detalii accesați link-urile edu.ro  și/sau isjiasi.ro

ETAPA I DE ÎNSCRIERE

La înscriere, părinții/tutorii/reprezentanții legali, trebuie să prezinte următoarele acte:

 • Cerere – tip, adresată conducerii unității de învățământ;
 • O copie și originalul actului de identitate propriu;
 • O copie și originalul  certificatului de naștere al copilului;
 • O copie și originalul recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada, 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv).

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021/2022 cuprinde:

 • 1 clasă învățământ tradițional cu 22 de locuri.
 • 1 clasă alternativa Step by Step cu 22 de locuri.

TelVerde județean

Numărul de telefon este: 0 800 816 232

Programul de depunere și de validare a cererilor – tip de înscriere pentru etapa I

11 aprilie 2022 – 10 mai 2022

 • luni 8 – 18
 • marți 8 – 18
 • miercuri 8 – 18
 • joi 8 – 18
 • vineri 8 – 17

ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani anunță că pentru anul școlar 2022/2023 este disponibil 1 loc pentru etapa a II-a de înscriere în clasa pregătitoare, învățământ tradițional.

Repartizarea copiilor pe locurile disponibile în a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare se face cu respectarea prevederilor procedurii specifice PO nr. 13 emisă de I. Ș. J. Iași, care poate fi consultată aici.

Precizări privind activitatea propriu-zisă de înscriere a copiilor în etapa a II-a:

 1. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în etapa a II-a, se realizează la toate unitățile de învățământ care au locuri disponibile.
 2. Cererea-tip de înscriere se completează și se depune/transmite online de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această primă etapă la unitatea de învățământ pentru care acesta optează, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Perioada de depunere/transmitere a cererilor este 31 mai – 7 iunie 2022.
 3. Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unitățile de învățământ pentru care există locuri libere. Lista acestora poate fi consultată la adresa www.isjiasi.ro, la avizierele unităților de învățământ sau pe site-ul propriu al acestora, dacă există.
 1. In cererea-tip, părinții vor completa, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum trei opțiuni pentru unități de învățământ la care mai există locuri libere.
 2. Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere se face la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua.
 3. Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele trei opțiuni exprimate. Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unității de învățământ sau prin mijloace electronice, după caz.
 4. Părintele depune/transmite, în momentul completării cererii, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere a copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. In situația în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declarației pe propria răspundere, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai copiilor au obligația de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul primar în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
 5. Pe lângă documentele menționate anterior, părinții pot depune și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, în conformitate cu Art. 10 din metodologie, precum și îndeplinirea criteriilor specifice ale unităților de învățământ pentru care a optat părintele în cererea de înscriere.
31 mai-7 iunie 2022Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea co iilor
8 iunie-9 iunie 2022Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă
10 iunie 2022Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa regătitoare
Calendarul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare – etapa a II-a