Înscriere 2023/2024

Învățământ primar

ETAPA I DE ÎNSCRIERE

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023/2024 se face în conformitate cu prevederile metodologiei specifice aprobată de Ministerul Educației .

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011.

Metodologia și calendarul de înscriere în clasa pregătitoare pot fi consultate pe site-urile edu.ro și isjiasi.ro.

ETAPA a II-a DE ÎNSCRIERE

Pentru cea de a II-a etapă de înscriere, la nivelul unității noastre, sunt 6 locuri libere la clasa pregătitoare, învățământ tradițional.

Depunerea cererilor de înscriere pentru copiii care nu au fost cuprinși în etapa anterioară, se va face în perioada 06 – 12 iunie 2023.

Criteriile specifice de înscriere pot fi consultate mai jos:

Arondarea străzilor la circumscripția școlară poate fi consultată mai jos:

La înscriere, părinții/tutorii/reprezentanții legali, trebuie să prezinte următoarele acte:

 • Cerere – tip, adresată conducerii unității de învățământ;
 • O copie și originalul actului de identitate propriu;
 • O copie și originalul  certificatului de naștere al copilului;
 • O copie și originalul recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada, 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv).

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2023/2024 cuprinde:

 • 1 clasă învățământ tradițional cu 22 de locuri.
 • 1 clasă alternativa Step by Step cu 25 de locuri.

TelVerde județean

Numărul de telefon este: 0 800 816 232

Programul de depunere și de validare a cererilor – tip de înscriere pentru etapa I

3 – 18 mai 2023

 • luni 8 – 18
 • marți 8 – 18
 • miercuri 8 – 18
 • joi 8 – 18
 • vineri 8 – 17