Lista funcțiilor publice

Lista funcțiilor publice (publicată conform Legii cadru 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, capitolul III – transparența veniturilor salariale, art. 33 (1)).