Certificarea competențelor profesionale

Informații suplimentare privind examenul de certificare a competențelor profesionale se pot obține de la profesorii coordonatori ai temelor de proiect și de la îndrumătorii de practică.

Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 și nivel 4.

Ordin 4824/30. 08. 2018 provind graficul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale în anul școlar 2018/2019.

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale – nivel 4 (absolvenții clasei a XII-a liceul tehnologic)

SESIUNEA MAI – IUNIE 2019

înscrierea candidaților – 10 – 14 iunie 2019

desfășurarea probelor de examen – 18 – 21 iunie 2019

afișarea rezultatelor finale – 21 iunie 2019

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2019


înscrierea candidaților – 26 – 30 august 2019

desfășurarea probelor de examen – 2 – 3 septembrie 2019

afișarea rezultatelor finale – 4 septembrie 2019

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale – nivel 3 (absolvenții clasei a XI-a învățământ profesional)

SESIUNEA IULIE – AUGUST 2019

înscrierea candidaților – 22 – 26 iulie 2019

desfășurarea probelor de examen – 29 – 31 iulie 2019

afișarea rezultatelor finale – 1 august 2019

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2019

înscrierea candidaților – 26 – 30 august 2019

desfășurarea probelor de examen – 2 – 3 septembrie iulie 2019

afișarea rezultatelor finale – 4 august 2019