Certificarea competențelor profesionale

Informații suplimentare privind examenul de certificare a competențelor profesionale se pot obține de la profesorii coordonatori ai temelor de proiect și de la îndrumătorii de practică.

Actualizare 5 mai 2020

Actualizare 25 mai 2020

Conform Ordinului nr. 4.322 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020, facem următoarele precizări:

  • 25 – 29 mai 2020 – depunerea cererilor de înscriere se realizează on-line, la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ secretariat.iorgap@yahoo.com;
  • în cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii cererii de înscriere la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, aceasta va fi depusă, fizic, la secretariatul unităţii de învăţământ;
  • 25 – 29 mai 2020 – depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line pe adresa secretariat.iorgap@yahoo.com;
  • în cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, aceasta va fi depusă, fizic, la secretariatul unităţii de învăţământ;

Nu este necesară prezența fizică a candidatului în perioada de evaluare a proiectelor.

Ordinul complet poate fi consultat mai jos:

Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 și nivel 4.

Ordin 4909/23. 08. 2019 privind graficul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale în anul școlar 2019/2020

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale – nivel 4 (absolvenții clasei a XII-a liceul tehnologic)

SESIUNEA IUNIE 2020

înscrierea candidaților – 25 – 29 mai 2020

desfășurarea probelor de examen – 1 – 4 iunie 2020

afișarea rezultatelor finale – 5 iunie 2020

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2020

înscrierea candidaților – 24 – 28 august 2020

desfășurarea probelor de examen – 31 august – 1 septembrie 2020

afișarea rezultatelor finale – 2 septembrie 2020

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a competențelor profesionale – nivel 3 (absolvenții clasei a XI-a învățământ profesional)

Rezultate finale – sesiunea iunie 2020

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020

înscrierea candidaților – 22 – 26 iunie 2020

desfășurarea probelor de examen – 29 iunie – 3 iulie 2020

afișarea rezultatelor finale – 6 iulie 2020

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2020

înscrierea candidaților – 24 – 28 august 2020

desfășurarea probelor de examen – 31 august – 1 septembrie 2020

afișarea rezultatelor finale – 2 septembrie 2020