Admitere CES

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, care susțin evaluarea națională, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formaţiunilor de elevi.

Informaţiile referitoare la locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES: condiţiile de înscriere, documente necesare și instituții care le eliberează, datalimită de eliberare a documentelor și data-limită de înscriere, liceele la care sunt locate locurile respective etc. vor fi cuprinse în broşura de admitere – vol. II ce va fi publicată în luna mai 2023.

Copiile certificatelor de orientare şcolară şi profesională emise de centrul judeţean/
al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională se depun, de către candidaţi/părinții candidațiilor care optează pentru admiterea pe locurile distinct
alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES, la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, până la data de 9 iunie 2023.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă are loc între 10 – 11 iulie 2023.
Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES are loc în data de 13 iulie 2023 și se realizează computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.