Bacalaureat

An școlar 2021 – 2022

Rezultate – probe de competențe lingvistice și digitale, sesiune I, iunie 2022

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021.

Ordinul de ministru nr. 5151 din 30.08.2021 poate fi consultat integral aici:

Calendarul de desfășurare a Examenului național de bacalaureat în anul școlar 2021 – 2022 este următorul:

23 – 27 mai 2022Înscrierea candidaților la prima sesiunea de examen
27 mai 2022Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
6 – 8 iunie 2022Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
8 – 9 iunie 2022Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
9 – 10 iunie 2022Proba D – Evaluarea competențelor digitale
13 – 15 iunie 2022 Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
20 iunie 2022Proba E. a) – proba scrisă la Limba și literatura română
21 iunie 2022Proba E. c) – proba scrisă – proba obligatorie a profilului
22 iunie 2022Proba E. d) – proba scrisă – proba la alegere a profilului și specializării
23 iunie 2022Proba E. b) – proba scrisă la Limba și literatura maternă
27 iunie 2022
(până la ora 12)
Afișarea rezultatelor la probele scrise
27 iunie 2022
(intervalul orar 12 – 18)
Depunerea contestațiilor
28 – 30 iunie 2022Rezolvarea contestațiilor
1 iulie 2022Afișarea rezultatelor finale
Calendar desfășurare examen bacalaureat iunie – iulie 2022

Programe școlare valabile pentru examenul național de bacalaureat în anul şcolar 2021 – 2022, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021

ÎN ATENȚIA ELEVILOR

Extras din OME nr. 5151 din 30.08.2021

Art. 11 (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe  între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3) – (5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați “eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații “eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

 (8) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim, pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1) – (7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen. (10) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) – (7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).