Bacalaureat

An școlar 2020 – 2021

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

Calendarul de desfășurare a Examenului național de bacalaureat în anul școlar 2020 – 2021 poate fi consultat aici.

Depunerea dosarelor de înscriere pentru sesiunea iunie – iulie se face în perioada 25 – 31 mai 2021, la secretariatul liceului, între orele 9 – 15.

Dosarul cuprinde:

  1. cerere – tip (se obține de la secretariatul liceului)
  2. copie după actul de identitate
  3. copie după certificatul de naștere

Candidații din seriile anterioare care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat, achită o taxă, după cum urmează:

  • 367 de lei, dacă susțin toate probele examenului de bacalaureat
  • o taxă diferențiată în funcție de numărul de probe la care participă (cu condiția ca celelalte probe să fi fost susținute în sesiunile anterioare și pentru care s-a solicitat echivalarea în cererea de înscriere depusă pentru participarea la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie – iulie 2021).

Probele de competențe lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat 2021 se echivalează conform ordinului ME nr. 3842 din 26 mai 2021.

Pages: 1 2