Bacalaureat

An școlar 2023 – 2024

Examenul național de bacalaureat 2024 se va desfăşura în conformitate cu prevederile OM 6156 din 31 august 2023 și a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Lista disciplinelor de examen și a programelor valabile pentru examenul național de bacalaureat 2024 poate fi consultată aici.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat se face conform OM 6152 din 31 august 2023.

Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii Nr. 31816/25.10.2023 privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea 2023. În această situație, părintele/tutorele legal completează o cerere conform modelului.

Anexa-1-Cerere-egalizare-sanse-2024

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALUAREAT

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2024

3-7 iunie 2024Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
7 iunie 2024Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
17-19 iunie 2024Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
19-20 iunie 2024Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19-21 iunie 2024Evaluarea competențelor digitale – proba D
25-27 iunie 2024Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
1 iulie 2024Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
2 iulie 2024Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
4 iulie 2024Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
5 iulie 2024Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
8 iulie 2024Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00
9-11 iulie 2024Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2024Afișarea rezultatelor finale
CALENDAR PROBE SESIUNEA IUNIE -IULIE 2024

SESIUNEA AUGUST 2024

15-22 iulie 2024Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
8-9 august 2024Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
9 august 2024Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
12 august 2024Evaluarea competențelor digitale – proba D
13-14 august 2024Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
19 august 2024Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
20 august 2024Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
21 august 2024Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
22 august 2024Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
26 august 2024Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)
27-29 august 2024Rezolvarea contestațiilor
30 august 2024Afișarea rezultatelor finale
CALENDAR PROBE SESIUNEA AUGUST