Bacalaureat

An școlar 2022 – 2023

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile OM 5242 din 31 august 2022 și a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul național de bacalaureat în sesiunile anului 2023 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011.

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educației până la data de 01 noiembrie 2022 și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3124/2017. În această situație, părintele/tutorele legal completează o cerere conform modelului de aici.

Anunț modificare calendar înscriere

Conform OME 3930 din 5 aprilie 2023, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023, calendarul de desfășurare se modifică astfel:

29 mai – 7 iunie 2023 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

Calendarul de desfășurare a Examenului național de bacalaureat în anul școlar 2022 – 2023 este următorul:

PRIMA SESIUNE

29 mai – 7 iunie 2023Înscrierea candidaților la prima sesiunea de examen
2 iunie 2023Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
12 – 14 iunie 2023Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
14 – 15 iunie 2023Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
14 – 16 iunie 2023Proba D – Evaluarea competențelor digitale
19 – 21 iunie 2023 Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
26 iunie 2023Proba E. a) – proba scrisă la Limba și literatura română
27 iunie 2023Proba E. c) – proba scrisă – proba obligatorie a profilului
28 iunie 2023Proba E. d) – proba scrisă – proba la alegere a profilului și specializării
29 iunie 2023Proba E. b) – proba scrisă la Limba și literatura maternă
3 iulie 2023Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12 – 18.
4 – 6 iulie 2023Rezolvarea contestațiilor
7 iulie 2023Afișarea rezultatelor finale
Calendar desfășurare examen bacalaureat iunie – iulie 2023 – prima sesiune

A DOUA SESIUNE

17 – 24 iulie 2023Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
7 – 8 august 2023Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
8 august 2023Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
9 august 2023Proba D – Evaluarea competențelor digitale
10 – 11 august 2023 Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
16 august 2023Proba E. a) – proba scrisă la Limba și literatura română
17 august 2023Proba E. c) – proba scrisă – proba obligatorie a profilului
18 august 2023Proba E. d) – proba scrisă – proba la alegere a profilului și specializării
21 august 2023Proba E. b) – proba scrisă la Limba și literatura maternă
25 august 2023Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12 – 18.
26 – 28 august 2023Rezolvarea contestațiilor
29 august 2023Afișarea rezultatelor finale
Calendar desfășurare examen bacalaureat iulie – august 2023 – a doua sesiune