Informații de interes public

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani, este o instituţie publică şi se supune legilor şi reglementărilor în vigoare în ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public.

Constituţia României reglementează dreptul la informare al persoanelor prin articolul 31: “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională. Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”.

SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Procesul de comunicare internă/externă sub aspectul modalităţilor de acces şi de obţinere a informaţiilor de interes public în cadrul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, Pașcani este reglementat de procedura operațională PO – CEAC – 07 privind accesul la informațiile de interes public.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/ 2001, există informaţii de interes public difuzate din oficiu (prezentate pe site-ul liceului) şi informaţii de interes public oferite la cerere (verbal sau in scris).

Cererile pentru accesul la informații de interes public se depun la secretariatul liceului sau se transmit pe e-mail: secretariat@lteniorga.ro, secretariat.iorgap@yahoo.com, (conform modelului din Normele de Aplicare a Legii nr. 544/2001).

Răspunsurile se comunică potrivit art. 5 şi 7 din Legea nr.544/ 2001.

Reclamație administrativă în cazul neprimirii unui răspuns


Reclamație administrativă în cazul primirii unui răspuns negativ

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Lista posturi vacante pentru anul școlar 2020/2021

Informații suplimentare

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE

Lista funcțiilor publice (publicată conform Legii cadru 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, capitolul III – transparența veniturilor salariale, art. 33 (1)).

 

functii_sept_2018

martie 2018

septembrie 2017

Centralizatorul statelor de funcíi poate fi vizualizat aici.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Regulamentul_(UE)_2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).