Evaluarea națională cl. a VIII-a

Documente utile

An școlar 2020 – 2021

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a este o modalitate de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în conformitate cu prevederile OMEC nr. 5455 din 31. 08. 2020.

Ordinul poate fi consultat aici.

Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este următorul (conform anexei la OMEC 5455/31. 08. 2020 care poate fi consultată aici):

7 – 11 iunie Înscrierea elevilor
11 iunie 2021Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
22 iunie Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie Matematica – probă scrisă
25 iunieLimba și literatura maternă – probă scrisă
29 iunie Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
29 iunie
30 iunie
Depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 19:00)
Depunerea contestațiilor (orele 08:00 – 12:00)
30 iunie-4 iulieSoluționarea contestațiilor
4 iulieAfișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Calendare Evaluarea Națională la clasa a VIII-a în anul școlar 2020/2021

Programele valabile în anul școlar 2020/2021 pot fi consultate aici:

Pages: 1 2