Evaluarea națională cl. a VIII-a

Documente utile

An școlar 2023 – 2024

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a este o modalitate de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Examenul poate fi susținut de candidații proveniți din învățământul de stat și din învățământul particular.

În anul școlar 2023 – 2024, Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a se desfășoară în conformitate cu prevederile ordinul de ministru nr. 6.155/31.08.2023. Organizarea și desfășurarea probelor de examen respectă prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 – 2011.

Programele pentru disciplinele de examen sunt prevăzute în Ordinul ministrului educației nr.4730/2022, privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 – 2023 și pot fi consultate aici.

Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

11 – 14 iunie 2024Înscrierea elevilor la evaluarea națională
14 iunie 2024Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
25 iunie 2024Limba și literatura română – probă scrisă
27 iunie 2024Matematica – probă scrisă
28 iunie 2024Limba și literatura maternă – probă scrisă
3 iulie 2024Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
3 iulie 2024
4 iulie 2024
Depunerea contestațiilor (orele 16:00 – 19:00)
Depunerea contestațiilor (orele 08:00 – 12:00)
4 – 9 iulie 2024Soluționarea contestațiilor
9 iulie 2024Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Calendare Evaluarea Națională la clasa a VIII-a în anul școlar 2023/2024

Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii Nr. 31816/25.10.2023 privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat – sesiunea 2023. În această situație, părintele/tutorele legal completează o cerere conform modelului.