Scurt istoric

Trecând în revistă aceste perioade şi pân ă în prezent, obţinem următorul tablou:

1980-1991

 1. a) Învăţământ primar,
 2. b) Învăţământ gimnazial,
 3. c) Învăţământ liceal (clasele IX-X).

1992-1995

 1. a) Învăţământ primar,
 2. b) Învăţământ gimnazial,
 3. c) Învăţământ liceal (clasele IX-X),
 4. d) Învăţământ de ucenici în domeniile textile / confecții și construcții – cursuri complementare.

1995-2003

 1. a) Învăţământ primar,
 2. b) Învăţământ gimnazial.

2003-2009

 1. a) Învăţământ primar,

b)Învăţământ primar, alternativa Step by Step (din 2007)

c)Învăţământ gimnazial,

 1. d) Învăţământ liceal – SAM (clasele IX-X), curs de zi, filiera tehnologică, profilul servicii, cu două calificări de bază: turism și alimentație, respectiv comerț.

2009-2016

 1. a) Învăţământ primar,
 2. b) Învăţământ primar, alternativa Step by Step
 3. c) Învăţământ gimnazial,
 4. d) Învăţământ liceal, curs de zi, ruta progresivă, filiera tehnologică, domeniul servicii, pentru calificarea Organizator banqueting (2010-2013).
 5. e) Învăţământ liceal, curs de zi, ciclul inferior / superior, filiera tehnologică, domeniul servicii, pentru calificările Organizator banqueting şi Tehnician în activităţi de comerţ,
 6. f) Învăţământ profesional cu durata de 3 ani, filiera tehnologică, domeniul servicii, pentru calificarea Comerciant- vânzător (începând cu anul școlar 2015 – 2016) și calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (începând cu anul școlar 2016 – 2017).

 

Pages: 1 2 3 4