Anunț – Bacalaureat 2023, sesiunea august

În atenția candidaților înscriși la a doua sesiune a Examenului Național de Bacalaureat

Probele scrise se vor desfășura la LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI, după cum urmează:

  • 16 august 2023 – proba Ea), Limba și literatura română
  • 17 august 2023  – proba Ec) – Proba obligatorie a profilului, Matematică
  • 18 august 2023 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed), (Geografie sau Logică, argumentare și comunicare)

În fiecare zi de examen, candidații vor fi prezenți la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI începând cu ora 7, dar nu mai târziu de ora 8.

Accesul în sala de examen este permis până la ora 8.30, pe baza unui act de identitate.

Repartizarea candidaților pe săli este afișată la avizierul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași cu o zi înaintea desfășurării fiecărei probe scrise.