Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a se face la secretariatul liceului, în perioada 20 – 25 iulie 2023, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

  • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
  • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
  • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
  • certificat de naștere elev (copie+original);
  • copie carte identitate (ambii părinți);

Notă: În cazul în care unul sau ambii părinți sunt decedați, se va depune la dosar o copie după certificatul/certificatele de deces și, acolo unde este cazul, o copie după procura ce desemnează tutorele legal al elevului.

  • în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;
  • în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;
  • foaie matricolă clasele v-viii (original);
  • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
  • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către comisia de admitere judeţeană în următoarele etape ale admiterii.