Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a, etapa a II-a de admitere în liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Candidații declarați admiși în clasa a IX-a în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, vor depune dosarele de înscriere la secretariatul Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” în perioada 11 – 25 august 2023, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

  • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
  • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
  • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
  • certificat de naștere elev (copie+original);
  • copie carte identitate (ambii părinți);

Notă: În cazul în care unul sau ambii părinți sunt decedați, se va depune la dosar o copie după certificatul/certificatele de deces și, acolo