Anunț – admitere școala profesională 2021/2022

În atenția candidaților care ai depus dosar de înscriere pentru admiterea în învățământul profesional de stat

Miercuri, 21 iulie 2021, începând cu ora 9, se va desfășura proba suplimentară pentru admiterea în învățământul profesional pentru anul școlar 2021/2022. Durata probei este de 90 de minute.

Proba scrisă se susține la disciplina Limba și literatura română de către candidații care au depus fișa de înscriere pentru calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație.

Subiectele sunt elaborate conform programei pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a aprobată prin ordinul de ministru nr. 3237/5. 02. 2021, disponibilă aici.

Modele se subiecte se pot consulta aici.

Pentru susținerea probei scrise suplimentare, candidații se vor prezenta la sediul liceului în intervalul orar 8 – 8,30.

Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere).

Se interzice candidaților să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de admitere din unitatea de învățământ.

Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați sau persoane din exterior.

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor utiliza numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Se folosesc numai colile distribuite de către asistenți.