Anunț – admiterea în învățământul profesional de stat, sesiunea iulie 2021

Pentru anul școlar 2021 – 2022, oferta liceului nostru cuprinde 1 clasă (24 locuri) în domeniul Turism și alimentație, calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, cod specializare 599, pagina 143 din Broșura de admitere – informații detaliate aici.

Înscrierea candidaților se face pe baza fișei de înscriere eliberată de unitatea de învățământ pe care a absolvit-o candidatul.

La depunerea fișei de înscriere candidatul va prezenta și următoarele documente:

  • foaie matricolă
  • adeverință de participare la examenul de evaluare națională (dacă este cazul)
  • copie după certificatul de naștere
  • copie după actul de identitate
  • aviz epidemiologic
  • adeverință medicală (de la medicul de familie) din care să rezulte că este apt pentru continuarea studiilor
  • copii după actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal