Bacalaureat – sesiunea a doua, august – septembrie 2021

În atenția absolvenților clasei a XII-a.

În perioada 19 – 23 iulie 2021 se depun la secretariatul liceului cererile – tip de înscriere la examenul național de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2021, între orele 10 – 14.

Cererile – tip se obțin de la secretariatul liceului. La depunerea cererii veți prezenta actul de identitate și certificatul de naștere (în original și în copie).

Candidații din seriile anterioare care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului de bacalaureat, achită suma de 367 de lei.

În toate celelalte cazuri, candidații din seriile anterioare care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat, vor achita o taxă diferențiată, în funcție de numărul de probe pe care le vor susține.

Informații suplimentare puteți citi în secțiunea Examene naționale/Bacalaureat a site-ului.