În atenția candidaților înscriși la probele de competențe – Bacalaureat 2019

Joi, 13 iunie 2019, se va susține proba orală – proba C – de evaluare a competențelor lingviste într-o limbă de circulație internațională.

Repartizarea candidaților pe ore: