În atenția absolvenților clasei a VIII-a – informații privind Evaluarea Națională

Marți, 18 iunie 2019 și joi, 20 iunie 2019, se vor desfășura probele Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019, astfel:

  • marți, 18 iunie 2019 – Limba și literatura română
  • joi, 20 iunie 2019 – Matematică.

Pentru buna desfășurare a examenului, candidații vor fi prezenți în zilele menționate la ora 7,45 la sala de bagaje (laboratorul de biologie) pentru predarea tuturor materialelor ce pot constitui surse de informare, inclusiv a mijloacelor de comunicare (telefoane, smartwatch, etc.). Intrarea în sala de bagaje se va face în ordinea repartizării pe sălile de examen,

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8.30. Nu sunt admise întârzieri.

Probele se defășoară în intervalul orar 9 – 11.

Repartizarea pe săli este afișată la avizierul școlii. Sălile de examen sunt situate la etajul II (Sala 1 – cl. a VIII-a B, Sala 2 – a V-a A, Sala 3 – a VI-a A)