În atenția candidaților înscriși la Examenul de Bacalaureat 2019

Miercuri, 12 iunie 2019, se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Candidații se vor prezenta în intervalul orar 11 – 11. 15 la sala de bagaje (laboratorul de biologie) pentru predarea materialelor ce pot constitui surse de informare pe perioada derulării probei, inclusiv a mijloacelor electronice de calcul sau de comunicare.

Accesul în sălile de examen (etajul II) este permis la ora 11.30, pe baza actului de identitate.

Repartizarea pe săli este afișată la avizierul școlii.

Proba se derulează în intervalul orar 12.00 – 15 astfel:

  • 12.00 – 12.20 – proba de înțelegere a unui text audiat
  • 12.20 – 12.45 – pauză
  • 13.00 – 15.00 – proba scrisă