Admiterea în învățământul profesional de stat – etapa I (11 iulie 2024)

Pentru anul școlar 2024 – 2025, Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” are cuprinse în planul de școlariza două clase de învățământ profesional, cu un număr de 48 de locuri, domeniul Turism și alimentație, calificare profesională Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (cod 599).

Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional, înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional, a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare (care nu au împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025) , se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial pe care a absolvit-o candidatul.

Fișa de înscriere se depune în data de 11 iulie 2024, între orele 9 – 15, la sediul liceului.

Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional, fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

Informații suplimentare pot fi obținute de pe pagina dedicată (click aici)