Școala profesională

An școlar 2023 – 2024

Depunerea dosarelor de înscriere – etapa I

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații declarați admiși în învățământul profesional se face după următorul program:

  • 17.07.2023 – 20.07.2023 – intervalul orar 1000 – 1400

La depunerea dosarului de înscriere, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea fișei de admitere și a contractului educațional.

Dosarul de înscriere are următoarea componență:

  • Cerere înscriere clasa a ix-a (se completează la unitatea noastră);
  • Contract educațional (se completează la unitatea noastră);
  • Fişa de înscriere în învăţământul profesional;
  • Certificatul de naştere, în copie certificată conform cu originalul;
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a viii-a/testele naţionale/examenul de capacitate;
  • Foaia matricolă pentru clasele a v-a – a viii-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie şi original;
  • Fişa medicală.

Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul profesional.

Lista candidaților admișietapa I (14 iulie 2023)

cod 601 – calificarea Bucătar

cod 599 – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

Lista candidaților respinșietapa I (14 iulie 2023)

Vineri, 14 iulie 2023, în intervalul orar 1200 – 1500:

  • se afișează listele candidaților declarați ADMIȘI în învățământul profesional;
  •  se ridică fișele de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați RESPINȘI

Proba suplimentară de admitere – etapa I de admitere

Rezultate proba suplimentară de admitere – 13 iulie 2023

Joi, 13 iulie 2023, începând cu ora 900, se va desfășura proba suplimentară pentru admiterea în învățământul profesional, anul școlar 2023-2024. Durata probei este de o oră de la momentul distribuirii subiectelor.

       Proba scrisă se susține la disciplina Limba și literatura română de către candidații care au depus fișa de înscriere pentru calificările profesionale Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație(599)  și Bucătar (601). Programa pentru proba scrisă respectă programa pentru disciplina Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a valabilă pentru sesiunea iunie 2023.

       Pentru susținerea probei scrise suplimentare, candidații se vor prezenta la sediul liceului în intervalul orar 8 – 8:30.

       Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere).