Anunț – depunere dosare de înscriere învățământ profesional

Depunerea dosarelor de înscriere de către candidații declarați admiși în învățământul profesional/profesional dual se face după următorul program:

  • 18 – 21 iulie 2022, în intervalul orar 10.00 – 14. 00

La depunerea dosarului de înscriere, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și a contractului educațional.

Dosarul de înscriere are următoarea componență:

  • cerere înscriere clasa a ix-a (se completează la unitatea noastră);
  • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
  • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
  • certificat de naștere elev (copie+original);
  • copie carte identitate mama+tata:

– în cazul unui părinte decedat, copie după certificatul de deces

– în cazul părinților decedați copie după certificatul de deces + procură legală tutore;

– în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;

– în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;

  • foaie matricolă clasele V-VIII (original);
  • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
  • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul profesional.

În urma primei etape de admitere, înscrierile se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii drept pentru care vă aducem la cunoștință că după depunerea dosarelor de înscriere, elevii  vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană, în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe .