Anunț – depunere dosare de înscriere în clasa a IX-a liceu

În atenția elevilor declarați admiși în clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație, specializarea Organizator banqueting.

Depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a se face la secretariatul liceului, în perioada 15 – 20 iulie 2022, în intervalul orar 10 – 14.

La depunerea dosarului, candidatul va fi însoțit de un părinte/reprezentant legal pentru semnarea cererii de înscriere și semnarea contractului educațional.

Dosarul de înscriere va conține:

  • cerere înscriere clasa a IX-a (se completează la unitatea noastră);
  • contract educațional (se completează la unitatea noastră);
  • carte de identitate elev – dacă este cazul (copie+original);
  • certificat de naștere elev (copie+original);
  • copie carte identitate mama+tata:

– în cazul unui părinte decedat, copie după certificatul de deces

– în cazul părinților decedați copie după certificatul de deces + procură legală tutore;

– în cazul părinților divorțați, copie după hotărârea de divorț;

– în cazul părinților plecați în străinătate, procură notarială pentru înscrierea la liceu;

  • foaie matricolă clasele v-viii (original);
  • adeverință cu notele de la evaluarea națională (original);
  • fișă medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate de către comisia de admitere judeţeană pentru distribuirea candidaților în etapa de rezolvare a cazurilor speciale (21 – 25 iulie 2022)/în etapa a II-a de admitere (4 – 5 august 2022).