Anunț – proba de evaluarea a competențelor de comunicare în limba română

În atenția candidaților înscriși la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2022

Proba de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (probă orală) este programată în data de 6 iunie 2022, începând cu ora 9,00.

Candidații vor fi prezenți în centrul de examen cu cel puțin 10 minute mai devreme de ora la care sunt programați pentru susținerea probei.

Accesul în sala de examen se face cu respectarea prevederilor metodologice:

  • înainte de intrarea în sală, bagajele vor fi predate la sala de bagaje (etaj II, Laborator turism)
  • candidații vor avea asupra lor un act de identitate.

Programarea pe ore este afișată la avizierul liceului și este postată pe Classroom, în contul fiecărei clase (a XII-a A, a XII-a B).