Anunț EURO 200

Acordarea unui ajutor financiar, echivalentul în lei a sumei de 200 de euro, pentru achiziționarea unui calculator personal nou

Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:

  1. sunt elevi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
  2. au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei;
  3. nu au mai beneficiat de acest ajutor în anii școlari anteriori pentru nici un alt membru al familiei.

Documentele necesare sunt disponibile aici.