Secretariat

Navetă 2020/2021

Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport județean/interjudețean rutier sau feroviar, conform HG nr. 435/28 mai 2020, veți solicita operatorului de transport eliberarea documentului de călătorie (legitimații de transport/abonament) cu valabilitate lunară pe baza următoarelor acte:

– adeverință eliberată de unitatea de învățământ (se eliberează pe bază de cerere de către secretariatul liceului) – descarcă cererea de mai jos:

– carnet de elev vizat pentru anul școlar 2020/2021.

Legitimația de trasport/abonamentul va conține datele de identificare ale operatorului de transport, distanța pe care se efectuează călătoria, valoarea totală a serviciului prestat.

O copie după legitimația de călătorie/abonament se va depune la secretariatul liceului, până la data ultimei zi din luna pentru care a fost acordată.

Pages: 1 2 3 4