Anunțuri

Anunțuri

Anunț desfășurare ore on-line

Dragi colegi, Având în vedere OMEC nr. 4135 din 21 aprilie 2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului preuniversitar, până când ne vom organiza în mod unitar la nivelul școlii, veți putea continua să lucrați cu elevii prin mijloacele aplicate deja. De asemenea, profesorii diriginți și învățătorii vor …

Important

În atenția cadrelor didactice și a elevilor Junior Achievement România oferă gratuit elevilor și profesorilor oportunitatea de a-și continua activitățile didactice prin desfășurarea unor cursuri educaționale, exclusiv în mediul online. Materialul informativ poate fi descărcat de mai jos:

Anunț suspendare cursuri 11 – 22 martie 2020

Având în vedere hotărârile luate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în şedinţa din data de 09.03.2020, în perioada 11 – 22 martie 2020 este suspendat procesul de învăţământ în unităţile şcolare din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel naţional. În …