Anunțuri

Anunțuri

Anunț ”Bani de liceu” 2020/2021

Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) …

Anunț documente medicale necesare în anul școlar 2020/2021

În atenția părinților Începând cu anul școlar 2020/2021, în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. DGAMSP 1329/08.09.2020, documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/finalizarea unui ciclu de învățământ sunt: adeverința medicală necesară în următoarele cazuri: la înscrierea la începutul fiecărui ciclu de învățământ (clasa pregătitoare, clasa a cincea, clasa a IX-a) la finalizarea unui ciclu de învățământ …

Anunț acordare rechizite școlare și tichete sociale pentru sprijin educațional

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară- adică …

Anunț concurs posturi auxiliar-didactic

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” cu sediul în: localitatea Pașcani, strada Eugen Stamate nr. 12, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 completate și modificate prin H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului – SECRETAR (0,5 normă) – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Denumirea postului – …

Anunț decontare navetă elevi

În vederea stabilirii sumelor necesare decontării navetei pentru luna martie (perioada 1 – 10 martie), elevii navetiști vor încărca pe grupul clasei din care fac parte fotografia abonamentului pentru luna martie. Originalul va fi depus la secretariatul școlii odată cu ridicarea decontării pentru luna februarie, conform unei programări pe care o vom anunța pe site-ul …