Anunț – admiterea în învățământul profesional, an școlar 2023 – 2024

Joi, 13 iulie 2023, începând cu ora 900, se va desfășura proba suplimentară pentru admiterea în învățământul profesional, anul școlar 2023-2024.

Proba scrisă se susține la disciplina Limba și literatura română de către candidații care au depus fișa de înscriere pentru calificările profesionale Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (cod 599)  și Bucătar (cod 601).

Pentru susținerea probei scrise suplimentare, candidații se vor prezenta la sediul liceului în intervalul orar 8 – 8:30.

Accesul în sălile de examen este permis doar pe baza unui act de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere).

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară se va face în data de 13 iulie la avizierul școlii.

Afișarea rezultatelor finale se va face în data de 14 iulie la avizierul liceului.