Mobilitatea personalului didactic – condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pentru anul școlar 2023/2024 în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit

În ședința Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, din data de 09.02.2023, conform art. 30 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin O.M.E. nr. 6.21 8/2022 au fost aprobate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru anul școlar 2023-2024 de la Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit, însoțite de grila de evaluare.

Astfel, în vederea depunerii dosarelor pentru transfer/ pretransfer consimțit, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

l. Minim 30 de puncte obținute în urma evaluării dosarului depus la Inspectoratul Școlar Județean Iași;

2. Minim nota 8.00 obținută la inspecția la clasă.

Candidații vor susține și proba de interviu, parte componentă, conform grilei de evaluare.