Anunț – organizare concurs la nivel de unitate

În atenția persoanelor interesate

Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani, în conformitate cu prevederile

  • Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  • Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, Anexa la ordinul ministrului educației naționale nr 5578/10.11.2021.

organizează concurs pentru următoarele posturi, rămase neocupate la data de 05.09.2022, pentru anul școlar 2022-2023:

Nr. crtUnitatea scolara cu PJDisciplina postului/catedreiLimba de predareNr. ore / să t.Statut postNivelViabilitate
1.LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC “N[COLAE IORGA” PAȘCANIPREGATIRE – INSTRUIRE PRACTICĂ Română10,8VacantPROFESIONAL01.10.2022 31.08.2023
Concurs de ocupare a posturilor/catedrelor vacante

Pentru informații suplimentare, descărcați fișierul de mai jos.