Anunț – desfășurarea examenelor de corigență

În atenția elevilor declarați corigenți la finele anului școlar 2021/2022.

Examenele de corigență se vor desfășura după următoarea programare:

Ora de începere a examenelor va fi afișată la avizierul liceului.