ADMITERE PROFESIONALĂ 2021

În atenția candidaților declarați respinși în prima sesiune de admitere în învățământul profesional – calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

În perioada 27 – 28 iulie 2021 se pot ridica, de la secretariatul liceului, între orele 10 – 15, fișele de înscriere pentru admiterea în învățământul profesional în vederea participării la etapele următoare de admitere în învățământul liceal de stat (pentru candidații care au susținut evaluarea națională) și profesional.

În situația în care vor exista candidați admiși care nu au depus dosarul de înscriere în perioada precizată , pe locurile rămase neocupate pot fi repartizați candidați din lista celor respinși, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, cu condiția depunerii dosarului de admitere în perioada 27 – 28 iulie 2021.