Anunț – Bacalaureat 2021

În atenția candidaților înscriși la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2021

Probele scrise ale examenului vor fi susținute la Colegiul Tehnic CF ”Unirea” Pașcani. Pentru repartizarea pe săli și alte informații legate de accesul în sălile de examen trebuie să consultați site-ul și avizierul Colegiului ”Unirea”  (la sediul colegiului).

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8,30 pe baza actului de identitate.

Nu este permis accesul în sala de examen cu materiale informative și dispozitive electronice de comunicații!

Legitimarea la intrarea în centrul de examen se poate face și cu un act de identitate expirat (în condițiile adresei M. E. nr. 10658/08. 04. 2021 – se menține valabilitatea actelor de identitate expirate începând cu data de 01. 03. 2020 pe toată durat stării de alertă, precum și pe o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia).