Anunț concurs posturi auxiliar-didactic

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” cu sediul în: localitatea Pașcani, strada Eugen Stamate nr. 12, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 completate și modificate prin H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului – SECRETAR (0,5 normă) – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Denumirea postului – BIBLIOTECAR (0,5 normă) – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Informații detaliate despre perioada de organizare și desfășurare a concursului, precum și condițiile de participare sunt publicate în secțiunea Compartimente/Secretariat.