Ordinul MEC nr. 4135 din 21 aprilie 2020

În atenția elevilor, părinților și cadrelor didactice

Ministerul Educației și Cercetării a publicat Ordinul 4135/21. 04. 2020 de aprobare a instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar. Ordinul poate fi consultat mai jos.