Anunț suspendare cursuri 11 – 22 martie 2020

Având în vedere hotărârile luate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în şedinţa din data de 09.03.2020, în perioada 11 – 22 martie 2020 este suspendat procesul de învăţământ în unităţile şcolare din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi profesional, cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel naţional. În acest context, se vor suspenda şi activităţile din cadrul CEX, activităţile educative, etapele judeţene ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare.